Angielski Polski
Górska Mapa Turystyczna
 
 

Wyróżnienia

Wykaz wyróżnień jakie można zdobyć za dobycie poszczególnych koron.

Aby zdobyć takie wyróżnienie, należy zdobyć wszystkie szczyty danej korony górskiej, i oznaczyć te zdobyte szczyty na Planecie Gór. Wtedy na stronie użytkownika pojawi się określone wyróżnienie.

Wyróżnienia za dobycie szczytu powyżej danej wysokości w metrach.

W przygotowaniuWyróżnienia za dobycie określonej ilości unikalnych szczytów.

W przygotowaniu


Wyróżnienia za uzyskanie określonych ilości kilometrów dla poszczególnych typów tras.

Po uzyskaniu określonych kilometrów dla danego typu tras wyróżnienie pojawia się na stronie użytkownika.


Wyróżnienia za uzyskanie określonej wartości przewyższeń dla poszczególnych typów tras.


Wyróżnienia za dokonania poza górami

Wyróżnienia za uzyskanie określonych ilości kilometrów dla poszczególnych typów tras. Tylko trasy poza górskie.


Wyróżnienia za uzyskanie określonej wartości przewyższeń dla poszczególnych typów tras. Tylko trasy poza górskie.


Copyright by planetagor.pl