Linki News Kontakt O nas Reklama Regulamin FAQ Dodaj opinie Partnerzy Zaproś znajomego Dodaj do ulubionych Angielski Polski
Angielski Polski
Artykuły
Jak zostać ratownikiem TOPR?
12-07-10

 

www.topr.pl

Niejeden raz mieliście na pewno okazję podziwiać lub słyszeć o akcjach ratunkowych Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wokół tej najbardziej elitarnej jednostki ratownictwa górskiego w Polsce narosło wiele legend, a jego działalnośc jest często otoczona aurą tajemniczości. Kim są nasi tatrzańscy ratownicy? Czy zastanawialiście się kiedyś jakie warunki należy spełnic aby zostać członkiem TOPR? Jeśli waszym marzeniem jest zostać TOPRowcem, lub tez po prostu jestescie tego ciekawi, to ten artykuł jest dla Was.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych (ukończone co najmniej 18 lat) i nie pozbawiony praw publicznych, oraz cudzoziemiec o ile odpowiada warunkom określonym w Statucie TOPR. Uzyskanie pełnego członkostwa jest poprzedzone okresem „kandydackim" zazwyczaj trwającym od 1,5 do 3 lat.

 

 

By zostać członkiem kandydatem TOPR należy złożyć pisemne podanie o przyjęcie do TOPR, skierowane do Zarządu TOPR, wsparte oświadczeniami dwóch członków TOPR popierających prośbę,

Do podania muszą być dołączone następujące informacje;

 • Życiorys,
 • Wykaz działalności górskiej z ostatnich 5 lat, zwłaszcza dokonań tatrzańskich ( wspinaczkowych, jaskiniowych, narciarskich - wykaz powinien zawierać informacje min. o dacie, celu, partnerze ).

 

 

Wymagane jest minimum 10 dni wspinaczkowych, w tym;

- drogi letnie o trudnościach minimum IV i V, w tym minimum 3 drogi wielowyciągowe (co najmniej 6-8 wyciągów) i minimum 3 drogi zimowe o trudnościach minimum III-IV.

oraz następujące umiejętności;

 • Zasady asekuracji
 • Autoratownictwo.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do działalności górskiej w charakterze ratownika TOPR.
 • Dodatkowo można załączyć kserokopie dokumentów zaświadczających o posiadanych uprawnieniach PZA, PZN, nurkowych, medycznych itp. 

 

 

 

Po wstępnym zaakceptowaniu adepta przez Zarząd TOPR, podanie wraz z w/w załącznikami zostaje skierowane do Szefa Szkolenia TOPR, który przeprowadza egzamin wstępny.

Egzamin wstępny jest przeprowadzany zazwyczaj raz w roku ( pomiędzy marcem, a czerwcem) i składa się z następujących elementów;

 1. Test kondycyjno - sprawnościowy przeprowadzany w warunkach letnich (przykładowa trasa; Kuźnice - Myślenickie Turnie -Kasprowy - limit czasu 1 godzina + wiek).
 2. Topografia ( wymagana jest - minimum - bardzo dobra znajomość turystyczna Tatr Polskich, terenów przygranicznych po stronie Słowackiej, oraz podstawowa znajomość terenów wspinaczkowych w Tatrach Polskich Egzamin polega m.in. na rozpoznawaniem obiektów na zdjęciach).
 3. Narciarstwo (egzamin praktyczny, demonstracja techniki jazdy na trasach przygotowanych i w trudnym terenie).
 4. Taternictwo (egzamin teoretyczny i praktyczny (obserwowana wspinaczka w skałkach), oraz analiza wykazu działalności górskiej - tatrzańskiej - wspinaczkowej, jaskiniowej, skiturowej)
 5. Zarys historii TOPR.

 

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wstępnego Zarząd TOPR na wniosek naczelnika TOPR przyjmuje adepta w poczet członków kandydatów TOPR, określając równocześnie czas stażu kandydackiego.

Członkiem czynnym TOPR może zostać członek kandydat TOPR, który;

a) odbył wyznaczony staż kandydacki,
b) spełnia wymogi określone w Regulaminie SR TOPR;

 • Ukończył kurs ratownictwa TOPR I stopnia wraz z zaliczeniem egzaminu końcowego.
 • Przedstawił wykaz działalności górskiej w okresie stażu kandydackiego. Minimalne wymagania określa Naczelnik.
 • Przepracował co najmniej 240 godzin społecznych rocznie w TOPR.
 • Brał udział w co najmniej 5 wyprawach ratunkowych w okresie stażu kandydackiego

c) złoży pisemną deklarację dalszego działania w TOPR,
d) zostanie przyjęty w poczet członków czynnych uchwalą Zarządu.

 

 

Nabycie członkostwa czynnego staje się skuteczne po złożeniu na ręce Naczelnika TOPR i podpisaniu przysięgi - tej samej co w 1909 roku - następującej treści:

 

"Ja niżej podpisany (...) w obecności Naczelnika Straży Ratunkowej w.p.(...) oraz świadka w.p.(...) dobrowolnie przyrzekam pod słowem honoru, że póki zdrów jestem, na każde wezwanie Naczelnika lub jego Zastępcy - bez względu na porę roku, dnia i stan pogody - stawie się w oznaczonym miejscu i godzinie odpowiednio na wyprawę zaopatrzony i udam się w góry według marszruty i wskazań Naczelnika lub jego Zastępcy w celu poszukiwań zaginionego i niesienia mu pomocy. Postanowienia statutu Pogotowia i regulaminu dla członków czynnych będę wykonywał ściśle, jak również rozkazy Naczelnika, jego Zastępcy i Kierowników Oddziałów. Obowiązki swe pełnił będę sumiennie i gorliwie, pamiętając, że od mego postępowania zależnem być może życie ludzkie. W zupełnej świadomości przyjętych na się trudnych obowiązków i na znak dobrej swej woli powyższe przyrzeczenie przez podanie ręki Naczelnikowi
potwierdzam".

 

 Źródło: www.topr.pl

 

Zobacz: Galeria TOPR


Komentarze
 • Nie ma żadnych komentarzy
Copyright by planetagor.pl